Ik besta ook op zaterdag!

Ik heb het al eerder genoemd: ik werk in het onderwijs. En als docent besta je voor je leerlingen (hoe oud of jong ook) vooral op je werk. Als je eens een leerling buiten je werk tegenkomt, gaat dat meestal gepaard met lichte tot matige verwarring van de kant van de leerling.
Vooral toen ik nog in het volwassenenonderwijs werkte, vond ik het eigenlijk heel vervelend om deelnemers tegen te komen. Vooral omdat die me steevast uitnodigden om nou toch eens bij ze thuis koffie te komen drinken. Lees verder