Uit de oude doos (2004): Het recht om te kwetsen

Ayaan Hirsi Ali zei vrijdag op televisie dat zij het recht heeft om anderen te kwetsen. Deze opmerking vertelt ons twee dingen over mevrouw Hirsi Ali: 1) Ze is een schoft 2) Ze kent de wet niet. Vooral dat laatste mogen wij haar, ze is immers Nederlander en elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen, zwaar aanrekenen.

De veelbesproken vrijheid van meningsuiting is geregeld in artikel 7 van de Grondwet. In het derde lid van dat artikel is het volgende bepaald: “Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen (drukpers, radio en tv, SB) heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. (…)” Helaas stoppen lieden als Hirsi Ali systematisch te vroeg met lezen en vragen zij zich kennelijk niet af wat de zinsnede ‘behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’ zou kunnen betekenen. Of ze hebben er schijt aan, dat kan natuurlijk ook.

In tegenstelling tot wat veel schoften als Hirsi Ali denken, is de vrijheid van meningsuiting geen ongelimiteerd grondrecht. Het vindt zijn beperkingen in de wet, bijvoorbeeld in artikel 266, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht: “Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.” Dat Hirsi Ali zich schuldig maakt aan dit misdrijf volgt al bijna rechtstreeks uit haar stelling dat zij het recht heeft om anderen te kwetsen. De opzet is in ieder geval een gegeven. Daarnaast geeft zij er in de praktijk ook nog blijk van op geen enkele wijze zelfcensuur, nuance of zelfs maar goed fatsoen toe te passen. Nee, de – of moet ik zeggen ‘haar’? – vrijheid van meningsuiting is heilig.

Hirsi Ali maakt in mijn ogen geen gebruik van de vrijheid van meningsuiting – die trouwens ooit in het leven is geroepen om censuur van overheidswege tegen te gaan, maar goed – maar misbruik. Misbruik, met als doel het faciliteren van haar populistische machtsspelletjes. Hoe kun je immers met droge ogen beweren dat jouw levenswerk is het emanciperen van een bepaalde groep (die zielige islamitische vrouwtjes), terwijl je bij iedere gelegenheid die zich voordoet deze groep vakkundig tegen je in het harnas jaagt? Haar echte levenswerk is in mijn ogen het vergaren van zoveel mogelijk macht en invloed, waarbij het niet uitmaakt over wie ze moet heenwalsen om haar heilige doel te bereiken. Over heilige oorlog gesproken.

En ach, wat is ze zielig als ze weer eens wordt bedreigd! Geheel terecht werd in het betreffende televisieprogramma een vergelijking gemaakt met een andere gast. Deze gast geeft regelmatig kritiek op de islam en op moslims, maar heeft nog nooit één bedreiging ontvangen. Hoe zou dat toch komen? Nee, natuurlijk niet Ayaan: het ligt niet aan jou hoor!

Volgens artikel 1 van de Grondwet worden allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Volgens de Grondwet mag ik precies hetzelfde als Hirsi Ali. Volgens de rechter mag Hirsi Ali kennelijk veel; zij is althans nog nooit veroordeeld. Volgens de Hirsi Ali-doctrine heb ik het recht om anderen te kwetsen. Ik zou dus kunnen zeggen dat ik Hirsi Ali een irritante, arrogante, publiciteitsgeile, groothoofdige, overduidelijk sexueel gefrustreerde, Somalische kuthoer vind. Maar dat doe ik niet. Ik ben toch geen schoft?!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s